1.1. Повне найменування емітента: ПрАТ «УКРГІПРОБУМ»
1.2. Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00280689
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 0445164040; 0445167050
1.6. Електронна поштова адреса: ukrgiprobum.buh@gmail.com