Протокол річних Загальних зборів акціонерів
Протокол про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ЕЦП
Повідомлення про перенесення загальних зборів ЕЦП
Повідомлення про збори 28.04.2020 рокуЕЦП