Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.04.2021
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 05.06.2020
Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 05.06.2020
Особлива інформація від 24.04.2020ЕЦП