Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 05.06.2020
Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 05.06.2020
Особлива інформація від 24.04.2020ЕЦП